KONTAKT ZE SPECJALISTĄ
Oferta
Szynoprzewody
Szynoprzewody jednofazowe typu HOIO
Układy wzbudzenia generatorów – szynoprzewody AC / DC
Niesegregowane trójfazowe szynoprzewody okrągłe typu EHON
Szynoprzewody w izolacji stałej typu EUROBAR
Niesegregowane trójfazowe szynoprzewody prostokątne typu HONR
Wysokoprądowe systemy szynowe
Segregowane trójfazowe szynoprzewody prostokątne typu HONR-S

Szczegóły oferty

Szynoprzewody jednofazowe typu HOIO

Szynoprzewody jednofazowe typu HOIO
.

Szynoprzewody jednofazowe mają zastosowanie w układach wyprowadzenia mocy za generatorów dla prądów do 30kA i napięcia do 36kV.

Ich główną cechą jest wysoka redukcja pola elektromagnetycznego oraz wysoka odporność na prądy zwarciowe.

HOLDUCT dostarcza szynoprzewody jednofazowe chłodzone naturalnie, zoptymalizowane pod potrzeby Klienta w celu uzyskania jak największych oszczędności poprzez:

 • redukcję strat,
 • redukcję czasu montażu,
 • konfigurację trasy szynoprzewodów i konstrukcji wsporczych.

Budowa:

Szynoprzewód jednofazowy jest izolowanym, osłoniętym, samonośnym, chłodzonym naturalnie przewodem z izolacją powietrzną.

Każdy przewód fazowy jest zabudowany centrycznie w indywidulanej obudowie i zamocowany na izolatorach wsporczych. Taka  konstrukcja pozwala na eliminowanie wpływu prądów zwarciowych na układ szynoprzewodów.

Wyposażenie szynoprzewodu w system nadciśnienia suchego powietrza zapewnia jego bezpieczną pracę w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, eliminując niebezpieczeństwo przedostania się wilgotnego i zanieczyszczonego powietrza do wnętrza szynoprzewodu.

Zastosowanie włazów rewizyjnych umożliwia kontrolę stanu izolatorów wsporczych oraz ich ewentualną wymianę.

Indywidualnie zaprojektowane konstrukcje wsporcze umożliwiają uzyskanie nawet do 30 metrów odległości między poszczególnymi przęsłami.

Zakres dostawy:

 • szynoprzewód wyprowadzenia mocy generator-transformator blokowy,
 • punkt gwiazdowy generatora,
 • szafa ziemno-zwarciowa,
 • szynoprzewody odczepowe do transformatorów pomocniczych,
 • przyłącza do aparatury (generator, transformatory, wyłącznik generatora, szafy),
 • konstrukcje wsporcze,
 • szafy przekładników, odgromników, kondensatorów,
 • układ nadciśnienia suchego powietrza,
 • odłączniki wysokoprądowe.

Parametry elektryczne:

materiał toru prądowego: aluminium lub miedź
materiał ekranu: aluminium
prąd znamionowy: do 30kA
napięcie znamionowe: do 36kV
prąd zwarciowy: do 1000kA
zastosowane normy: ANSI, IEC
stopień ochrony: do IP65

Zastosowanie w:

 • elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych,
 • elektrowniach wodnych,
 • elektrowniach jądrowych,
 • elektrowniach „waste-to-energy”.

Układy wzbudzenia generatorów – szynoprzewody AC / DC

Układy wzbudzenia generatorów – szynoprzewody AC / DC
.

Układy wzbudzenia generatorów charakteryzują specyficznymi wymaganiami technicznymi.
Dla potrzeb układów wzbudzenia Holduct opracował zoptymalizowaną konstrukcję szynoprzewodów za izolacją powietrzną oraz żywiczną zarówno w zakresie prądów przemiennych (AC), jak i stałych (DC).

 

Niesegregowane trójfazowe szynoprzewody okrągłe typu EHON

Niesegregowane trójfazowe szynoprzewody okrągłe typu EHON
.

Niesegregowane trójfazowe szynoprzewody okrągłe, w porównaniu za trójfazowymi szynoprzewodami prostokątnymi oraz kablami, stanowią bardziej ekonomiczne i jeszcze bardziej niezawodne rozwiązanie połączeń prądowych.

Głównymi cechami tego produktu są wysoka niezawodność i absolutna bezobsługowość. Te zalety zawdzięczamy technologii spawania torów prądowych oraz ekranu szynoprzewodu na etapie montażu. Pozwala to uniknąć połączeń skręcanych na całej długości szynoprzewodu. Dzięki temu szynoprzewód może zostać wykonany w stopniu ochrony IP65.

HOLDUCT dostarcza szynoprzewody trójfazowe zoptymalizowane pod potrzeby Klienta w celu uzyskania jak największych oszczędności poprzez:

 • redukcję strat,
 • redukcję czasu montażu,
 • konfigurację trasy szynoprzewodów i konstrukcji wsporczych.

 

Nasi inżynierowie służą wsparciem już na etapie tworzenia koncepcji projektu elektrowni.

Tab.1. Zestawienie cech szynoprzewodów okrągłych i prostokątnych:

Szynoprzewód prostokątny Szynoprzewód okrągły

Połączenia skręcane torów prądowych i obudowy

Problem:

 • Potrzeba okresowej kontroli połączeń skręcanych.
 • Potrzeba zastosowania dodatkowych włazów rewizyjnych będących potencjalnym miejscem nieszczelności – stopień ochrony maks. IP55.

Połączenia spawane torów prądowych i obudowy

Rozwiązanie:

 • bezobsługowa praca szynoprzewodu,
 • stopień ochrony IP65.
Równoległe rozmieszczenie torów prądowych.

Problem:

 • Niska odporność na działanie prądów zwarciowych wymaga gęstej zabudowy izolatorów wsporczych.

Symetryczne rozmieszczenie torów prądowych w obudowie co 120.

Rozwiązanie:

 • Wysoka odporność na działanie prądów zwarciowych – możliwość zwiększenia odległości pomiędzy izolatorami wsporczymi.

Stopień ochrony do IP55

Problem:

 • Brak możliwości zastosowania w ciężkich warunkach przemysłowych ze względu na niebezpieczeństwo wniknięcia wilgotnego i zanieczyszczonego powietrza do wnętrza szynoprzewodu.

Stopień ochrony do IP65

Rozwiązanie:

 • Możliwość zastosowania instalacji nadciśnienia suchego powietrza umożliwiającej pewną i bezpieczną pracę szynoprzewodu w ciężkich warunkach przemysłowych o wysokim zapyleniu i zawilgoceniu.

Krótkie odcinki transportowe (ok. 4m) ze względu na niższą wytrzymałość mechaniczną.

Problem:

 • Dłuższy czas montażu ze względu na większą ilość punktów łączeniowych.
 • Mniejszy rozstaw konstrukcji wsporczych (co 3-4m) skutkujący zwiększoną ich ilością.

Odcinki transportowe o długości do 12m.

Rozwiązanie:

 • o ok.50% mniejsza ilość punktów łączeniowych na obiekcie skutkuje skróceniem czasu montażu.
 • Zwiększona odległość pomiędzy konstrukcjami wsporczymi  skutkuje redukcją ilości konstrukcji.

Budowa:

Trójfazowy szynoprzewód okrągły jest osłoniętym, samonośnym, chłodzonym naturalnie przewodem za izolacją powietrzną.

Trzy przewody fazowe zabudowane są symetrycznie we wspólnej obudowie i podparte na izolatorach wsporczych.

Taka konstrukcja pozwala na zredukowanie wpływu prądów zwarciowych na układ szynoprzewodów oraz zredukowanie do minimum emisji pola elektromagnetycznego.
Wyposażenie szynoprzewodu w układ nadciśnienia suchego powietrza zapewnia jego bezpieczną pracę w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, eliminując niebezpieczeństwo przedostania się wilgotnego i zanieczyszczonego powietrza do wnętrza szynoprzewodu.

Szynoprzewód może być wykonany w wariancie za włazami rewizyjnymi oraz bez nich. Zastosowanie włazów rewizyjnych umożliwia kontrolę stanu izolatorów wsporczych oraz ich ewentualną wymianę.

Indywidualnie zaprojektowane konstrukcje wsporcze umożliwiają uzyskanie odległości nawet 12-30 metrów między poszczególnymi przęsłami.

Zakres dostawy:

 • szynoprzewód,
 • szynoprzewody odczepowe do transformatorów pomocniczych, dławików,
 • przyłącza do aparatury (generator, transformatory, wyłącznik generatora, szafy),
 • konstrukcje wsporcze,
 • szafy przekładników, odgromników, kondensatorów,
 • układ nadciśnienia suchego powietrza,
 • odłączniki wysokoprądowe.

Parametry elektryczne:

materiał toru prądowego: aluminium lub miedź
materiał ekranu: aluminium
prąd znamionowy: do 7kA
napięcie znamionowe: do 36kV
prąd zwarciowy: do 250kA
zastosowane normy: ANSI, IEC
stopień ochrony: do IP65

Zastosowanie w:

 • układach wyprowadzenia mocy za generatorów dla prądów do 7 kA i napięcia do 36 kV,
 • systemach rozdziału energii w przemyśle i energetyce,
 • petrochemii i chemii,
 • elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych,
 • elektrowniach wodnych,
 • elektrowniach „waste-to-energy”.

Szynoprzewody w izolacji stałej typu EUROBAR

Szynoprzewody w izolacji stałej typu EUROBAR
.

Szynoprzewody w izolacji stałej typu EUROBAR stosowane są do łączenia aparatury niskiego napięcia w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.

Charakteryzuje się:

 • bardzo niską reaktancją,
 • odpornością na chemikalia i korozję przemysłową,
 • odpornością na warunki klimatyczne,
 • wysoką odpornością na prądy zwarciowe i łuk elektryczny.

 

Eksploatacja tego produktu jest bezobsługowa. Nadaje się on zarówno do zastosowań stało- jak i zmienno-prądowych.

Budowa:

Tory prądowe zatopione są w kompozycie żywicznym stanowiącym element izolacyjny szynoprzewodu. Szynoprzewód zamknięty jest w aluminiowej obudowie będącej jednocześnie uziemieniem ochronnym.

W zależności od ilość zastosowanych szyn, szynoprzewód może pracować w układzie DC lub AC (układ 3P, 3P+N, 3P+N+PE).

 

Parametry elektryczne:

materiał toru prądowego: aluminium lub miedź
materiał ekranu: aluminium
izolacja: kompozyt żywiczny
prąd znamionowy: do 30kA
napięcie znamionowe: do 36kV
prąd zwarciowy: do 1000kA
zastosowane normy: ANSI, IEC
stopień ochrony: IP65 do IP68 (na życzenie Klienta)

Zastosowanie w:

 • szynoprzewody dystrybucyjne,
 • szynoprzewody wzbudzenia generatorów – układ AC i DC,
 • zasilanie maszyn wyciągowych w kopalniach – układ AC i DC.

Niesegregowane trójfazowe szynoprzewody prostokątne typu HONR

Niesegregowane trójfazowe szynoprzewody prostokątne typu HONR
.

Niesegregowane trójfazowe szynoprzewody prostokątne wykorzystywane są w układach dystrybucyjnych, gdzie nie jest wymagana odporność na ciężkie warunki środowiskowe.HOLDUCT dostarcza szynoprzewody trójfazowe zoptymalizowane pod potrzeby Klienta w celu uzyskania jak największych oszczędności poprzez:

 • redukcję strat,
 • redukcję czasu montażu,
 • konfigurację trasy szynoprzewodu i konstrukcji wsporczych.

 

Nasi inżynierowie służą wsparciem już na etapie tworzenia koncepcji projektu elektrowni.

Budowa:

Niesegregowany trójfazowy szynoprzewód prostokątny jest osłoniętym, samonośnym, chłodzonym naturalnie przewodem za izolacją powietrzną.

Trzy przewody fazowe zabudowane są równolegle we wspólnej obudowie i podparte na izolatorach wsporczych.

Zastosowanie włazów rewizyjnych umożliwia kontrolę stanu izolatorów wsporczych oraz ich ewentualną wymianę.

Zakres dostawy:

 • szynoprzewód,
 • szynoprzewody odczepowe do transformatorów pomocniczych, dławików,
 • przyłącza do aparatury (generator, transformatory, wyłącznik generatora, szafy),
 • konstrukcje wsporcze,
 • szafy przekładników, odgromników, kondensatorów,
 • odłączniki wysokoprądowe.

Parametry elektryczne:

materiał toru prądowego: aluminium lub miedź
materiał ekranu: aluminium
prąd znamionowy: do 7kA
napięcie znamionowe: do 36kV
prąd zwarciowy: do 250kA
zastosowane normy: ANSI, IEC
stopień ochrony: do IP55

Zastosowanie w:

 • elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych,
 • przemyśle,
 • elektrowniach jądrowych,
 • elektrowniach „waste-to-energy”.

Wysokoprądowe systemy szynowe

Wysokoprądowe systemy szynowe
.

Wysokoprądowe systemy szynowe stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, w których wymagany jest przesył prądów o szczególnie dużych wartościach (powyżej 50 kA).
Produkujemy systemy szynowe stosowane w przestrzeni otwartej lub pod ziemią, wyposażone w system chłodzenia cieczą za wymuszonym obiegiem.

Wysokoprądowe systemy szynowe

 

Segregowane trójfazowe szynoprzewody prostokątne typu HONR-S

Segregowane trójfazowe szynoprzewody prostokątne typu HONR-S
.

Budowa:

Segregowany trójfazowy szynoprzewód prostokątny jest osłoniętym, samonośnym, chłodzonym naturalnie przewodem za izolacją powietrzną.

Trzy przewody fazowe zabudowane są równolegle we wspólnej obudowie i podparte na izolatorach wsporczych.

Poszczególne fazy oddzielone są od siebie przegrodą metalową, dzięki czemu szynoprzewód posiada większą odporność na zwarcia międzyfazowe.

Zastosowanie włazów rewizyjnych umożliwia kontrolę stanu izolatorów wsporczych oraz ich ewentualną wymianę.

Zakres dostawy:

 • szynoprzewód,
 • szynoprzewody odczepowe do transformatorów pomocniczych, dławików,
 • przyłącza do aparatury (generator, transformatory, wyłącznik generatora, szafy),
 • konstrukcje wsporcze,
 • szafy przekładników, odgromników, kondensatorów,
 • odłączniki wysokoprądowe.

Parametry elektryczne:

materiał toru prądowego: aluminium lub miedź
materiał ekranu: aluminium
prąd znamionowy: do 5kA
napięcie znamionowe: do 36kV
prąd zwarciowy: do 250kA
zastosowane normy: ANSI, IEC
stopień ochrony: do IP55

Zastosowanie w:

 • elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych,
 • przemyśle,
 • elektrowniach „waste-to-energy”.